Regulamin wydarzeń wyjazdowych House Of Love oraz polityka zwrotów

 • Organizatorem wydarzenia oraz administratorem danych jest House Of Love Art&Fun Agency Marta Stoces, ul.Szczęśliwa 4/20, 53-446 Wrocław NIP 9842770682 e-mail houseofloveoffice@gmail.com
 • Wszystkie Twoje dane są poufne i zbierane przez Organizatora celem świadczenia najwyższej jakości usługi.
 • Zadatki na bilety są BEZZWROTNE. Bilety są imienne i mogą być przekazane na inne osoby tylko po kontakcie z Organizatorem. Jesli uczestnik kupuje więcej niż jeden bilet, jest zobowiązany do udostępnienia informacji o tożsamosci pozostałych uczestników oraz przekazania im formularzy rejestracyjnych.
 • W wypadku rezygnacji na 21 dni przed wydarzeniem, istnieje możliwość przekazania zadatku na kolejną edycję lub podobne wydarzenie z repertuaru House Of Love wg ustaleń indywidualnych z Organizatorem (minus opłata administracyjna 77PLN)
 • Jeżeli wydarzenie zostanie odwołane przez organizatora – wszelkie bilety będą zwracane. Jeżeli wydarzenie nie będzie mogło się odbyć w wyznaczonym terminie/miejscu z przyczyn niezależnych / siły wyższej Organizator zastrzega możliwość podjęcia decyzji o ustaleniu nowego terminu / miejsca i przeniesienia zakupionych biletów. Jednocześnie, warunki pobytu i detale programu mogą się naturalnie różnić od planowanego oryginalnie.
 • Za bezpieczeństwo oraz jakość pobytu oraz infrastruktury i terenu każdorazowo odpowiada właściciel miejsca wydarzenia. Zazwyczaj odpowiada też w całości za wyżywienie(o ile nie będzie jasno określone, że jest inaczej).

PROGRAM WYDARZENIA

 • ROzumiem, że w programie mogą znależć się propozycje nawiązujące do medycyny holistycznej, alternatywnego lub orientalnego podejścia do zdrowego życia, a także praktyk paraterapeutycznych lub duchowych. Część zajęć ma charakter procesu grupowego. W żadnym momencie żaden z elementów programu nie jest terapią, żadną jej formą ani nie pełni funkcji zastępczej do terapii. Wszelkie decyzje życiowe podejmowane na podstawie doświadczeń nabytych podczas wydarzenia pozostają odpowiedzialnością uczestnika.
 • Organizator rekomenduje nie podejmowanie radykalnych kroków dotyczących pracy, życia codziennego czy rodziny lub relacji bezpośrednio po powrocie z wydarzenia. W przypadku niektórych spotkań lub wydarzeń może nastąpić efekt podniesienia poziomu energii i wrażenia większej klarowności, niemniej w przypadku głębszych procesów wewnętrznych zawsze trzeba pamiętać o czasie na integrację doświadczeń i ustabilizowanie układu nerwowego.
 • W przypadku wrażenia przeżycia niejasnych lub bardzo intensywnych doświadczeń, zalecamy konsultację z prowadzącym dane wydarzenie a nawet z terapeutą, celem lepszego zrozumienia procesu oraz swoich
 • W każdym momencie uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swój udział i stopień zaangażowania oraz wybór zabiegów, sesji, warsztatów i innych aktywności podczas wydarzenia.
 • Uczestnik zobowiązuje się do pełnej świadomej odpowiedzialności za dbanie o swój komfort psychiczny, emocjonalny i samoregulację, a takze nie narażanie siebie ani innych uczestników na ryzyko przekroczenia bezpieczeństwa psychicznego, emocjonalnego i fizycznego.
 • W wypadku przekroczenia przez Uczestnika zasad lub świadomego narażenia siebie lub innych uczestników Organizator zastrzega prawo do odmowy dalszego udziału konkretnego Uczestnika.
 • Osoby cierpiące na zaburzenia osobowości, doświadczające kryzysu psychicznego, cierpiące z powodu silnych traum relacyjnych/emocjonalnych/ seksualnych, pozostające pod opieką specjalisty pod tym kątem lub przyjmujące leki psychotropowe zobowiązane są do konsultacji z lekarzem/ terapeutą zanim podejmą decyzję o uczestnictwie w wydarzeniu.
 • Uczestnicy/ posiadacze biletu, którzy nie są pewni czy określone punkty programu są odpowiednie dla nich proszeni są o kontakt z Organizatorem, który moze umożliwić także kontakt bezpośredni z prowadzącymi oraz zapewnić dostęp do konsultacji i sesji indywidualnych przed lub w trakcie wydarzenia.
 • Uczestnicy świadomie decydujące o udziale w warsztatach, biorą pełną odpowiedzialność za swój stan zdrowia. W przypadku świadomości obecności / leczenia traum (zwłaszcza relacyjnych/seksualnych) uczestnik zobowiązany jest skonsultować swoją obecność z prowadzącym przed warsztatem – jeśli warsztat dotyczy pracy z tym obszarem lub emocjami.

Sytuacja jest analogiczna do konieczności konsultacji w sprawie niedawnych / leczonych urazów fizycznych przed zajęciami ruchowymi!

Ścieżka HEALING EROS i warsztat Eros Temple *

 • Udział w ścieżce Healing Eros oraz warsztatach Eros Temple (*zwanych też wymiennie “świątynią”) jest dobrowolny i wymaga szczególnej uważności na komfort własny i innych uczestników.
 • Osoby nie biorące w niej udziału zobowiązane są do uszanowania bezpieczeństwa i komfortu uczestników oraz nie ingerowanie w przestrzeń warsztatowąń, która może mieć inne zasady (np dotyczące otwartości na nagość) niż pozostałe przestrzenie.
 • Udział w doświadczeniu Eros Temple wymaga poprzedzających warsztatów, które mają charakter edukacyjny. Jeśli interesuje CIę ta ścieżka – musisz pojawić się na pierwszych zajęciach. W każdym momencie możesz odejść i zmienić ścieżkę na inną. DO tej nie możesz jednak spotnanicznie dołączyć bez konsultacji z prowadzącym.Jest możliwy udział w pojedynczych warsztatach (poza świątynią) zgodnie z oznakowaniami w programie i informacją dostępną u prowadzących.
 • Mam conajmniej 21
 • W dniu oraz w ciągu dnia poprzedzającego warsztaty ze ścieżki Healing Eros zobowiązuję się nie spożywać alkoholu ani substancji psychoaktywnych.
 • Prosimy o powstrzymanie się od używania dużej ilości chemicznych zapachów.
 • Udział jest poufny – zobowiązuję się do nieupubliczniania / nieujawniania przebiegu doświadczenia ani obecności innych osób.
 • ROzumiem, że Organizator może odmówić mi udziału w tym doświadczeniu – ma ono charakter procesu grupowego i organizator zastrzega prawo do podjęcia kroków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestników.
 • Biorę odpowiedzialność za swoje doświadczenie oraz udział.
 • Uczestnik jest zobowiązany do jasnej i klarownej komunikacji jeśli zasady lub przebieg warsztatu są dla niego niejasne. Podobnie jeśli czuje, że jakiekolwiek sytuacje i okoliczności rzutują na jego poczucie bezpieczeństwa. Klarowne proszenie o wsparcie emocjonalne, informację oraz konsultację jest odpowiedzialnościa uczestnika.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY SPA – DRESS CODE

Ze strefy SPA – saun i basenu korzystamy zgodnie ze zdrowymi zasadami saunowania. Nagość jest dozwolona w saunach oraz basenie. Pomiędzy, w przejściach oraz na leżakach prosimy o okrycie ciała ręcznikiem. Obowiązuje też zachowanie zwyczajowo przyjętych standardów społecznych i nie narażanie innych osób na niekonsensualny udział / wgląd w sytuacje intymne.

Zasady korzystania z basenu i saun reguluje regulamin obiektu.

Organizator zastrzega prawo do ustalenia przedziałów godzinowych tekstylnych i beztekstylnych, oraz rezerwacji części strefy na konkretne warsztaty.

ZASADY KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI WSPÓLNYCH

Ponad regulaminem obiektu Organizator zastrzega prawo do ustanowienia stref o szczególnych zasadach, np zakaz wchodzenia w obuwiu, zakaz spożycia alkoholu etc. Wszelkie informacje tego typu będą przekazane w mailu organizacyjnym.

ZASADY KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI WARSZTATOWYCH

Przestrzenie warsztatowe mogą mieć wewnętrznie ustalone zasady z uwagi na konieczność zapewnienia komfortu i właściwego przebiegu zajęć. Przed wejściem sprawdź czy nie naruszysz przebiegu zajęć!

Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia, oraz nie zakłócania zajęć już rozpoczętych.

NOCLEG POZA OŚRODKIEM

Nocleg poza ośrodkiem jest możliwy po wcześniejszym kontaktcie i ustaleniu z Organizatorem